Mei – De volle maan is leidend

Aanstaande donderdag is het Hemelvaart. De dag dat we vieren dat Jezus op de 39ste dag van zijn opstanding is opgevaren naar zijn vader in de hemel. Hemelvaart valt altijd op een donderdag, tien dagen voor Pinksteren, dat weer valt op de 49e dag na Pasen. Dit jaar valt Hemelvaart redelijk laat, pas op 25 mei en dat komt omdat de volle maan die de leidraad is voor alle variabele christelijke feestdagen dit jaar pas verscheen op 11 april.

Eigenlijk heb ik nooit goed begrepen hoe bepaalde data variabel kunnen zijn. Kerstmis is tenminste helder; dat valt altijd op 25 december en we vieren dan de geboorte van Jezus. Dat hij daarna zowel sterft, opstaat en opvaart op ieder jaar een andere datum, blijft voor mij vreemd. De verklaring dat we Pasen als centrale datum nemen voor de andere feestdagen en dat we Pasen laten plaatsvinden op de eerste zondag na de eerste volle maan na het begin van de lente is toch apart. Je sterfdag kan niet variabel zijn. Maar goed waar maak ik me druk over, de kans dat het donderdag beter weer is dan op de eerste kalender mogelijkheid waarop Hemelvaart ook kan vallen; 30 april is groot en dus een prettige bijkomstigheid.

Het berekenen van die data houdt me toch nog even bezig en ik probeer op het internet op te zoeken hoe ik in de toekomst volle manen en dus data waarop Hemelvaart gaat vallen, kan berekenen. Ik dacht dat het hier zou gaan om een logische doortelling van 28 dagen maar ik heb hierbij denk ik maandstanden en maandstonden door elkaar gehaald. Het uitrekenen van de stand van de maan, blijkt voor mij te ingewikkeld. Sowieso al behept met dyscalculie haak ik af op het moment dat er bij de berekening naast een gulden getal ook nog een epacta moet worden uitgerekend. Dat laatste blijkt de ouderdom te zijn van de maan op 1 januari van het jaar wat je in kaart wilt brengen. Hebben we uiteindelijk een getal dan moeten daar nog zowel maanschrikkel- als zonneschrikkeldagen vanaf getrokken worden. Ik stop, ik krijg het zelfs niet opgeschreven, maar mocht iemand het precies willen weten, op www beleven.org/feesten/kalenders is het tot de dag nauwkeurig uit te rekenen. Voor volgend jaar is hemelvaart in ieder geval gepland op 10 mei. U kunt alvast reserveren, het staat vast.

Wat mooi is aan een extra vrije dag is dat het de ruimte biedt dit nummer van Zó Nuenen uitgebreid te lezen. Misschien wel in de tuin, met een drankje erbij en misschien zelfs wel met een muziekje van bijvoorbeeld het Rosenberg Trio of met de klanken van de harp van Inge van Grinsven, onze nog heel jonge dorpsgenote die al internationaal aan de weg begint te timmeren. We maken melding van diverse activiteiten in het Nuenense waar het zeker de moeite waard is een kijkje te gaan nemen en in de serie Nuenen op de kaart rond 1900 is het de beurt aan Raessens houtindustrie, de stoomtimmerfabriek waar nu Het Oog op is gevallen. Een mooi nummer weer en ik ben er tevreden over. We beginnen onze derde jaargang goed. Ik pak straks dat drankje en ga genieten!

 

%d bloggers liken dit: